Morální Merkelová podle Robejška

V sobotní (29. srpna 2020) Mladé frontě Dnes vyšel komentář Petra Robejška pod názvem „Jak vypadá politika podle morálky, uvažuje politolog Robejšek“. Na webu je umístěn v placené sekci, tak na něj nedávám odkaz. Obsah lze ale strušně podat asi takhle: Angela Merkelová před pěti lety pozvala přistěhovalce z Afriky a Asie do Německa s ohledem na morálku. Prosadila nedodržování příslušných zákonů a pravidel na německé straně, aby nebyla kontrolována identita a důvody žádostí o azyl, atd. Následně je nucena k nemorálním krokům, jako je uplácení Erdogana a dalších vládců za nevypouštění osob přes své hranice, tlak na další země EU, aby příjimaly přistěhovalce, nyní odepření podpory Řecku, jehož spory s Tureckem se vyostřily hlavně v otázce „ambicipzního“ tureckého výkladu námořních hranic pro těžbu.
Ta myšlenková konstrukce vykazuje zásadní vadu, respektive mám s ní mravní problém. Od kdy je v souladu s morálkou nastěhovat do domu, který mám na starosti, nekontrolovaný proud osob bez kontroly jejich totožnosti, důvodů a okolností jejich příchodu, v rozporu se zákony a pravidly, které v domě platí? Opravdu takto uvažuje konzervativní kritik Merkelové?
Nebyla spíš celá operace nemravná od samého počátku? Bezohledná k samotným přistěhovalcům, které pozváním motivovala k nebezpečné cestě, bezohledná k vlastním lidem, bezohledná k vlastnímu rozpočtu, z nějž uplácí Erdogana a spol., bezohledná k dalším zemím EU, včetně nás. Ohleduplná byla snad jen k mediálně a politicky vlivným progresivistickým skupinám, s jejichž podporou Mutti M. kalkuluje. Ty se také snaží vykládat morálku a posouvat její hranice, to je pravda. Že na takový posun morálky přistoupil už i Petr Robejšek, to si zaslouží poznámku. To je stejná změna, jako kdyby řecká vláda ve výše zmíněném sporu najednou řekla – tak teda jo, platí námořní hranice, jak je kreslí Turci, těžte si tady, jak chcete, přece se nebudeme hádat.

Author: Jiří Hojer