Nemohu dýchat II

Umísťuji odkaz na článek na serveru ac24.cz – https://ac24.cz/-/straznici-museli-zpacifikovat-opileho-migranta-v-prazske-mhd?redirect=%2F . Nejde mi ani tak o to, že obsahuje záběry na černošského intoxikovaného muže bez roušky v pražské MHD. Důvodem je zřetelné volání „I can´t breath““ na jednom z videí.
Není výjimkou potkat na stejných místech zcela neexotické připité etnické Čechy, z nichž nějaké procento obtěžuje nebo je argesivní. To je potřeba uznat a zachycený případ nemůže být důkazem nějakého „supremacismu“, kvůli kterému se teď perou a střílí za oceánem. Ani nechci grafomansky vysvětlovat, že konzervativně by se měli černoši opíjet v Africe, Češi v Čechii, atp. – kdo to tak cítí, vysvětlení neptořebuje, kdo nikoliv, toho ta videa nepřesvědčí o změně světonázoru.
Ale to anglické „Nemohu dýchat“ v situaci spoutávání agresivního intoxikovaného muže si zasluhuje publicitu. Odkaz na George Floyda – symbolu současných amerických protestů je zřejmý. Floyd při zásahu policistů zahynul, choval se podobně jako ten náš případ, oslaben byl koronavirem, policisté ho po vzpouzení zaklekli, což podle všeho přinejmenším uspíšilo jeho kolaps a následný skon, jedna z pitevních zpráv popisuje přímo udušení, další měli jiné závěry … a pro naši souvislost hlavně – také byl černochem. Mě připadá ohromující, že ve stavu zřetelného omámení intelektuálních schopností, excitace při rvačce se strážníky, byl onen jedinec okamžitě schopen docela přesné logické úvahy, že strážníci by na něm mohli přestat klečet, když je odkáže na nedávná poslední slova kolegy z USA. To musím v podstatě ocenit.
Onen Floyd v USA se zatčení také bránil spoustou docela šikovných hlášek (právě mi zemřela matka, nezatýkejte mě, chlapi, nechtě mě jít … a silou se přes dva policajty prodral ven z auta), která nakonec nebyla pravdivá, zřetelně mu nemohla pomoci … ale působila docela přesvědčivě.
Já si nedokážu představit, že v tak stresové situaci by mě napadlo působit na strážníky politickým argumentem. Pokud si vzpomínám na srovnatelné okamžiky, adrenalin s různým zpožděním překonává prvotní ochromení z nebezpečí, snad dodává sílu a rychlost reakcí, pomáhá hledat racionální řešení, přičemž nejlepší je stejně nebezpečí se vyhnout. Rozhodně mi ale adrenalin v nebezpečných situacích nepomohl v argumentaci politickými souvislostmi, případně vymýšlení přesvědčivých historek. Napadá mě – je to můj nedostatek? Nebo je to rozdíl v mentalitě a výchově mezi Západem a střední Evropou? Rozdíl mezi Žižkovem a Emerikou? Nebo snad rozdíl národní mentality?
Zkusím poslat známým zběhlejším v psychologii nebo sociologii. Zajímavé poznatky případně zveřejním.

Author: Jiří Hojer