Pragmatický CZEXIT

Před několika dny jsem publikoval příspěvek „Pragmatický CZEXIT a šednutí trikolóry“, hodnotící postoje k budoucnosti EU relevantních euroskeptických sil – SPD a Trikolóry – prezentované před krajskými a senátními volbami 2020. Mí vážení konzultanti jeho smyslu vesměs rozumněli zčásti jinak, než já, případně upozornili na chyby. Uznávám, že bylo psáno složitě, takže přepisuji v bodech.

Východiska:

 • Politika EU směřuje čím dál více k iracionalitě a nebezpečí pro evropské národy.
 • SPD propaguje přímou demokracii a opětovně se hlásila k referendu o CZEXITu, tedy o členství v EU.
 • Předseda Trikolory Václav Klaus ml. vyvolal vášnivější debatu uvnitř svého hnutí, jehož členy jsou vesměs euroskeptici, i navenek, když vyhlásil požadavek „návratu před Lisabonskou smlouvu, avšak nikoliv CZEXIT“.
 • Volební hesla a program jsou důležitá nejen pro dosažení vítězství ve volbách, ale i pro kroky, které úspěšné subjekty mají fakticky provádět, tedy mandátu od voličů pro své zástupce.

Hodnocení:

 • Nebezpečí EU pro český národ podle me spočívá jak v chybném institucionálním nastavení, tak i v názorových trendech převládajících u národů Západu; chybnému nastavení můžeme říkat třeba demokratický deficit, bolševismu přestěhovanému na Západ zabráníme snad v Čechii, další země Západu se musí zmátořit nejlépe samy.
 • Politika SPD žádající přímou demokracii s referendem i o opuštění EU, je konzistentní a srozumitelná.
 • Heslo vedení Trikolóry „Návrat před Lisabon bez CZEXITu“ je nesrozumitelné, nepřesvědčivé a neobhajitelné v Bruseli, pro řadové členy i pro řadu vlastních členů.
 • Z hlediska mandátu od voličů by případná vláda SPD měla vyhlásit referendum o opuštění EU a přesvědčovat Čechy, aby hlasovali ANO.
 • Z hlediska mandátu od voličů by případná vláda Trikolóry měla jednat s orgány EU o návratu před Lisabon, tedy zrušení Smlouvy o fungování EU (Lisabonské smlouvy – SFEU), která ale byla podepsána a platí; při známé aroganci Evropské komise se domluva čekat opravdu nedá, fakticky se to rovná CZEXITu bez dohody, případně permanentním a masivním pokutám od EU za nedodržování SFEU.
 • Hospodářsky je pro nás důležitý jednotný trh EU; hádky o fiskální saldo, tedy rozdíl plateb mezi ČR a EU jsou zbytečné, vezmeme-li v potaz prvou odrážku – platby EU spíše škodí, administrace užitečných podpor (modernizace podniků) je tak náročná, že negativa převyšují výnosy a české úřady by takové podpory provedly také a jednodušeji, atd. nemluvě o omezení takových podpor v regionech s vyšší životní úrovní a nemluvě o konkurenceschopnosti obecně škodící legislativě EU; ale teprve přijít o jednotný trh okamžitým CZEXITem by bylo destruktivní, to je jediný pádný argument, kvůli kterému bych i já zaváhal, jestli hned zítra jít hlasovat pro vystoupení z EU.
 • V referendu o vstupu do EU před zhruba 15 lety byla zhruba třetina voličů proti, od té doby si EU nové příznivce stěží získala, spíše naopak, potenciál pro CZEXIT jako volební téma je tedy mnohem větší, než kolik přisuzují oběma stranám průzkumy a kolik potvrdily v krajských volbách; někde tedy asi dělají chybu.

Výhled:

 • Otázku CZEXITu zvládá SPD lépe, zakotvení možnosti vůbec uspořádat referendum o vystoupení z EU potřebuje jistě i Trikolóra, chce-li se vůbec v Bruseli bavit i jen o návratu před Lisabon (byť jen jako prostředek vyjednávacího nátlaku).
 • Na přímé demokracii vlastně nic špatného není, (jestli jsme o tolik neschopnější než Švýcaři, tak to můžeme vlastní politiku rovnou zabalit), odporem proti referendu Trikolóra voliče nezíská; v tlaku na uzákonění možností pořádat referenda v širší podobě včetně vypovězení mezinárodních smluv by měly obě (všechny) euroskeptické strany táhnout za jeden provaz; takže prvním krokem by měl být tlak na uzákonění možnosti referenda o vystoupení z EU – CZEXITu.
 • SPD teď vyloženě sedne asi desetině voličů, zbývá ale spousta euroskeptiků, kterým z nějakých důvodů nesedí. Možná je v tom i ona představa odpovídající rétorice, že SPD vyhlásí referendum o CZEXITu teď hned, kdy bych i já zaváhal (jen z principu bych musel být pro).
 • Trikolóra pro mnohé byla nadějí na Hnutí, které umí říkat věci jinak, než šedý zbytek politické reprezentace, stát si za svým i provokovat a nutit lidi k zamyšlení. Možná právě nesrozumitelný a nezřetelný postoj k CZEXITu je příznačný pro ztrátu „tahu na branku“ a upadnutí do šedé zóny, jakkoliv jsou argumenty k hospodářským důsledkům okamžitého CZEXITu oprávněné.
 • V ideálním případě by SPD měla zapracovat na své důvěryhodnosti u další části voličů, možná jít v argumentech více do hloubky a detailu; Trikolóra by si měla uvědomit, že šedá je pěkná, seriozní barva, ale trikolóra v odstínech šedé nepůsobí zajímavě a nedá se dobře rozlišit od jiných barevných kombinací, přičemž v šedé zóně je tu nabídka jiných manažerských a středových stran velmi silná.

Závěr:

Z hlediska vztahu k EU by letošní kampaň před „zbytečnými“ krajskými volbami mohla přinést euroskeptikům alespoň vyjasnění argumentace. Prosazení možnosti referenda o vystoupení z EU je nezbytné v každém případě. Možná se neshodneme na tom, kdy přesně referendum vyhlásit, zda bude nezbytné zabojovat o vystoupení z nebezpečného područí nadnárodního útvaru teď, nebo si to vyžádá progresivistické blouznění a vhodné geopolitické a hospodářské poměry až za pět nebo deset let. Bylo by pěkné, aby si SPD s Trikolórou tříbily argumenty a názory na to, kdy bude vhodné referendum prosadit. Příznivci i oponenti ale musí uznat, že na nástroj demokratické volby o členství v mezinárodních organizacích máme nárok. A pro příznivce CZEXITu je referendum stejně nezbytným prvním krokem. Cesta je jasná – uzákonění referenda, jeho vyhlášení, CZEXIT. Obávám se ostatně, že s kampaní, argumenty a rychlostí putování po téhle cestě nám víc než naše schopnosti pomůže rozklad Západu promítnutý do dalších nesmyslných předpisů EU.

Author: Jiří Hojer