Kyle Rittenhouse – příběh a poučení

17-ti letý Kyle Rittenhouse v Kenoshe se stal dost možná jednou z hlavních postav příběhu současné (severní) Ameriky. To stojí za zaznamenání.
Město Kenosha se stalo jedním z míst, kde propukly protesty proti policejní brutalitě vůči černochům. K danému případu jen stručně – volání na tísňovou linku zhruba ve smyslu domácího násilí, hlídka přijede, podezřelý odmítá zatčení možná ve světle své barvy pleti a policistů jinde klekajících v omluvě dalším černochům, před nasednutím policie střílí. Případně rozeberu jinde, každopádně propukají protesty, které masmédia hlavního proudu popisují jako pokojné, které ovšem ve skutečnosti zahrnují žhářství, fyzické útoky pro osobám a majetku a rabování.


Kyle Rittenhouse vezme pušku a lékárničku a jede ze sousedního města pomáhat chránit občany, protože místní levicové úřady paralyzují policii, jejíž úkol by to měl být. Podle všeho se se skupinou dalších dobrovolníků dohodne s majiteli konkrétních nemovitostí, že se pokusí danou oblast ochránit svou přítomností. Dnešní doba je úžasná v tom, že lze na internetu dohledat faktický záznam následujícího dramatu. Protestujícím dav se přiblíží a dojde ke přestřelce, patrně vyvolané útočníky z druhé strany. Útočníka Kyle zneškodní a dá se na ústup či na útěk. Po chvilce ho při ústupu další útočník zezadu skopne ve výskoku na zem, další ho praští skateboardem do hlavy, třetí se pokouší mu sebrat pušku. Kyle zbraň udrží a použije. Celkem tři útočníky zasáhne. Teď už víme, že dva zasáhne smrtelně, jednoho střelí do ruky (v níž útočník drží pistoli, bylo by zajímavě vědět, zda záměrně v rámci slitovnosti nebo náhodou). Dá se znovu na ústup a telefonem volá záchranku pro ty, kdo na něj útočili. Pak se sám vzdá policii, která je zřetelně z politických důvodů (oni by asi řekli, že z taktických důvodů…) nečinná opodál a je zadržen. Video by mělo být dostupné zde.

Jako rodič bych byl nešťastný, že se 17-letý syn vůbec vydal do nebezpečné zóny sousedního města, kde si volí takové zástupce, pro něž zákon a pořádek jsou podřadné hodnoty vůči vlastní kariéře a prestiži u progresivistických kruhů. Na druhé straně bych byl šťastný, že dokázal přežít.


Vlastně udělal všechno dobře. Pro jednu část severní Ameriky má zaděláno na budoucnost prototypu hrdiny. Viz komixová grafika z internetu:

Taky má zaděláno na velké potíže, jelikož pro druhou část udělal špatně už to, že byl aktivní na druhé straně barikády. Je tedy prototypem agresivního bělošského „supremacisty“, tedy stoupence bílé nadřazenosti, což je nyní předem odsuzující nálepka vedoucí ke ztrátě zaměstnání, soudním tahanicím, apod., i když nejste vůbec akční a jen chodíte po Americe se špatnou barvou kůže. Probleskují zprávy o jejich činnosti v rámci Antify a docela vážné kriminální minulosti. Příznačné je, že tři zasažení nejsou černoši. Ono vlastně nejde o rasové bouře, spíše o hysterické projevy ideologicky rozpolcené společnosti, vykazující i jisté příznaky počínající severoamerické občanské války č. II. Nevypadá to dobře. S Kylem ani s Amerikou.

Author: Jiří Hojer